【PP】☆Pengajian Perniagaan☆melaka high school trail paper(2007)

向下

【PP】☆Pengajian Perniagaan☆melaka high school trail paper(2007) Empty 【PP】☆Pengajian Perniagaan☆melaka high school trail paper(2007)

帖子 由 Giraffe 于 周日 七月 26, 2009 11:08 am

Bahagian A [50 markah] Jcrwah semua soalan
1 (a) Jelaskan bagaimana ekonomi memainkan peranan penting dalam [2]
mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan

(cool.gif Jelaskan tiga factor yang menarik sebuah syarikat menceburkan diri dalam [3]
perniagaan antarabangsa

© Senaraikan empat peranan pengurus sebagai seorang usahawan [2]

(d) Terangkan maksud autoriti lini dan autoriti staf [2]

(e) Lakarkan keluk untuk mengenalpasti titik pulang modal (TPM) dan nyatakan [3]
dua kegunaan TPM bagi membantu pengurus membuat perancangan dan
kawalan

(f) Jelaskan tiga prinsip insurans [3]

(g) Nyatakan tiga jenis pengeluaran dan huraikan setiap jenis pengeluaran [3]
tersebut secara ringkas.

(h) Berikan empat bentuk ganjaran bukan kewangan yang diberikan kepada [2]
pekerja.

(i) Senaraikan langkah-langkah dalam proses membuat keputusan rasional [2 ½ ]

(j) Nyatakan lima cara sesebuah organisasi boleh membantu pekerjanya dalam
mengurus ketegangan [2 ½ ]2(a) Huraikan setiap elemen dalam campuran pemasaran [10]

(cool.gif Jelaskan empat faktor dalaman yang mempengaruhi keputusan penentuan harga [6]
© Huraikan dengan jelas perkara-perkara berikut:
(i) pemetakan pasaran
(ii) sasaran pasaran [9]
(iii) peletakan pasaran


Bahagian B [50 markah] Jawab dua soalan sahaja
3(a) Huraikan empat faktor pihak berkepentingan mempengaruhi perniagaan [15]
"hyper market" dan jelaskan tanggungjawab perniagaan kepada pihak berkepentingan tersebut.
(cool.gif Setiap sekolah di Malaysia digalakkan menubuhkan koperasi
sekolah supaya dapat melatih pelajar dalam bidang perniagaan [6]
(i) Senaraikan empat ciri perundangan bagi menubuhkan koperasi sekolah [4]
(ii) Nyatakan tiga kelebihan dan tiga kelemahan sebuah koperasi [6]
4(a) Huraikan langkah-langkah dalam proses kawalan yang diamalkan oleh
sebuah syarikat pengeluar kordial [8]
(cool.gif Jelaskan lima perbezaan antara kawalan dalaman dan kawalan luaran [5]
© Terangkan empat cara mewujudkan kawalan dalaman dan empat cara
mewujudkan kawalan luaran dalam sesebuah organisasi [12]
5(a) Bandingkan pemimpin formal dan pemimpin tidak formal [10]
(cool.gif Jelaskan maksud motivasi dan senaraikan langkah-langkah dalam proses
motivasi [7]
© Jelaskan empat sifat yang ada pada setiap pemimpin, tetapi tiada pada
setiap pengurus. [8]
6(a) Huraikan hubungan Jabatan Pengeluar dengan tiga jabatan lain [6]
(cool.gif Jelaskan empat tujuan syarikat pengeluar menyimpan inventori [6]
© Huraikan kaedah pengurusan inventori Sistem ABC dan JIT [8]
(d) Syarikat LNG memerlukan 10 000 unit inventori X untuk proses
pengeluaran. Kos pesanan RM50.00 dan kos simpanan RM100.00
(i) Hitung EOQ [5]
(ii) Nyatakan tiga kelemahan EOQ dalam pengurusan inventori

-3-
7 (a) Huraikan langkah-langkah dalam proses pengambilan tenaga manusia dalam
sesebuah organisasi. - 15]
(cool.gif Selain daripada latihan perantisan, nyatakan dua jenis
latihan lain yang biasa disediakan oleh organisasi untuk melatih
pekerja mereka, dan bincangkan empat kelebihan dan empat kelemahan
setiap jenis latihan yang dinyatakan tersebut. [10]
8. (a) Huraikan maksud ketegangan. Jelaskan lima punca yang menyebabkan
berlakunya ketegangan di tempat kerja. [13]
© (i) Jelaskan maksud kreativiti dan senaraikan dua ciri-ciri pekerja kreatif.
(ii) Huraikan langkah-langkah dalam proses berfikir secara kreatif [12]
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题