【PA】[ Section C ]

向下

【PA】[ Section C ] Empty 【PA】[ Section C ]

帖子 由 *baby* 于 周一 七月 27, 2009 5:32 am

BAHAGIAN C

Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini, satu soalan 5(a) atau 5(b) dan satu soalan 6(a) atau 6(b)

5 (a) “…sisa pepejal tidak mudah dilupuskan kerana kandungannya yang pelbagai dan
agak sukar untuk terurai kepada bahan-bahan yang selamat kepada alam sekitar.
Akan tetapi, terdapat juga bahan-baha yang dibuang tidak terurai langsung. Ini
menyebabkan kawasan pelupusan sampah semakin bertambah di negara kita…”
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buletin Pengguna, Julai 2007)
.
(i) Mengapakah sisa pejal tidak mudah dilupuskan
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan manfaat mengitar semula.

ATAU

5 (b) “Isu kekurangan pelajar lelaki di Instiut Pengajian Tinggi (IPT) sama ada awam
atau swasta telah lama berlaku tetapi baru kini diperbesarkan. Kini Kadarnya 60:40
dan sesetengah IPT 65:35 yang memihak kepada pelajar perempuan . Institusi
keluarga yang kukuh dapat membantu remaja berusaha memajukan diri.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Berita Harian,Oktober 2007)

(i) Siapakah yang dapat membantu pelajar lelaki dalam memajukan diri?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih 50 patah perkataan, jelaskan punca-punca lelaki kurang berminat memasuki IPT

6 (a) “Bahan api bio Malaysia terdiri daripada adunan lima peratus minyak sawit diproses
(B5) dan 95 peratus diesel. Bahan api ini dibangunkan oleh Lembaga Minyak Sawit
Malaysia (MPOB). Pengguna bahan api bio secara strategik dan holistik membawa
faedah kepada masyarakat dan negara. Pengenalan bahan api merupakan satu usaha
perkembangan pembangunan sains dan teknologi yang sangat penting kepada negara”

(Dipetik dan diubahsuaikan dariapada Utusan Malaysia, Mac 2006)

(i) Huraikan kandungan yang terdapat dalam bahan api bio Malaysia.
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, terangkan
mengapa bahan api bio Malaysia yang digunakan dapat memberi faedah
kepada masyarakat.

6 (b)“Ekosistem marin yang meliputi lebih 70% dariapada permukaan bumi ini merupa
kan ekosistem yang paling besar di dunia. Daripada kawasan cetek pasang-surut di
pinggiran pantai, sehinggalah ke jurang lautan memlbihi 11,000 meter di Lautan
Pasifik, ekosistem marin dipenuhi pelbagai flora dan fauna …”
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Era Hijau, Keluaran 3, 2006)

(i) Apakah ekosistem marin?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih 50 patah perkataan, nyatakan bentuk ancaman kepada ekosistem marin
*baby*
*baby*

帖子数 : 53
学分 125
注册日期 : 09-07-27

查阅用户资料

返回页首 向下

【PA】[ Section C ] Empty 回复: 【PA】[ Section C ]

帖子 由 *baby* 于 周一 七月 27, 2009 5:32 am

skema jawapan
BAHAGIAN C
KEFAHAMAN LARAS SASTERA
SOALAN 5 (a)

i- sisa pepajal tidak mudah dilupuskan kerana hasil pembuatannya tidak mudah terurai
dalam alam sekitar

ii- Manfaat mengitar semula ialah sumber bahan mentah dapat dikurangkan
penerokaannya – boleh mengguna semula bahan yang dikitar semula contoh
penghasilan kertas dari pokok dapat dikurangkan dengan menggunakan kertas
yang dikitar semula.
- mengurangkan pencemaran air dan udara melalui pengurangan pembakaran bahan
buangan dari plastik dan cecair kilang.
- kaeah penyelidiakan dan pembangunan mampu mengahsilkan bahan-bahan baru dari
Bahan-bahan kitar semula


SOALAN 5 (b)

i- sokongan dariada pihak ibu bapa dan keluarga
ii- punca-punca lelaki kurang berminat ke IPT banyak gejala sosial yang telah menjerat
golongan lelaki seperti rempit, penagiahn dadah
- institusi keluarga yang kurang stabil – membawa kepada penceraian – kesannya
golongan lelaki kurang mendapat perhatian keluarga.
- remaja lelaki lebih sibuk mengejar keseronokkan dan hiburan sehingga lupa
tanggungjawab sebagai pelajar


SOALAN 6 (a)

i- kandungan bahan api bio Malaysia ialah 95% diesel yang digunakan
bersanma 5% minyak sawit yang diproses

ii- dapat mengatasi kemelut kenaikan harga minyak dunia
- kenaikan harga minyak memberi kesan langsung kepada kenaikan haraga
semua barang dan menyusahkan pengguna.
- menjadi sumber saingan kepada kepada minyak – ini dapat meembantu
mengurangkan kebergantungan kepada minyak sepenuhnya

KEFAHAMAN LARAS SAINS
SOALAN 6 (b)

i- ekosisitem marin merupakan muka bumi dalam laut yang dipenuhi flora dan fauna

ii- ancaman kepada ekosistem marin pencemaran laut akibat tumpahan minyak
daripada aktiviti perkapalan menggugat hidupan laut
- penyalahgunaan kaedah penangkapan ikan menggunakan pukat tunda – merosakkan
habitat dan benih-beinh hidupan di dasa laut
- penebusgunaan tanah , pembangunan perusahaan akuakultur di kawasan hutan
bakau akan mengubah habitat hidupan laut
*baby*
*baby*

帖子数 : 53
学分 125
注册日期 : 09-07-27

查阅用户资料

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题