CONTOH SOALAN STUKTUR

向下

CONTOH SOALAN STUKTUR Empty CONTOH SOALAN STUKTUR

帖子 由 Giraffe 于 周四 七月 23, 2009 5:02 am

Berdasarkan aduan
orang ramai, polis telah menahan 12 orang penuntutinstitusi pengajian
tinggi di sebuah pangsapuri. Mereka telahmengganggu
ketenteraman jiran kerana berpesta hingga larut malam.

a.Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh penuntut-penuntut tersebut. (4 markah)
b.Nyatakan dua kesan terhadap penuntut tersebut setelah mereka telah ditahan oleh polis. (2 markah)
c.Berikan empat perbuatan yang mengganggu ketenteraman awam selain daripada perbuatan di atas. (4 markah)Jawapan Soalan Struktur 2

a.i. Mematuhi peraturan dan undang-undang(1N). Pennuntut-penuntut
itu(KA) harus menerima dan mematuhi undang-undang(K.K) dengan
tidakberpesta hingga larut malam(1P).
ii. Harga Diri (1N). Mereka harus menjaga maruah diri (KK) dengan tidak mengganggu jiran(1P).
iii.Rsional(1N). Mereka harus boleh berfikir dan tidak berpesta hingga larut malam(P1).KA - Character/ Watak
KK - Kata Kunci


b.i. Pelajaran mereka tidak terganggu
ii.Tindakan disiplin diambil oleh pihak universiti
iii.Dipandang rendah oleh masyarakat
iv. Nama disenarai dalam rekod polis


c.i. Rusuhan
ii.Bermain mercun
iii.Bergaduh
iv. Lumba haram
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

CONTOH SOALAN STUKTUR Empty 回复: CONTOH SOALAN STUKTUR

帖子 由 Giraffe 于 周四 七月 23, 2009 5:02 am

CONTOH SOALAN STUKTUR 3

Masa bekerja diJepun
ialah 2100 jam setahun dan angka itu mempunyai perkaitan yangrapat
dengan sikap para pekerjanya terhadap pekerjaan masing-masing.


a.Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh pekerja di Jepun terhadap pekerjaan mereka. (4 markah)
b.Pada pendapat anda, apakah empat faktor yang menjadikan Jepun lebih maju pada hari ini. (3 markah)
c.Apakah maksud Dasar Pandang Ke Timur? (2 markah)


Jawapan Soalan Struktur 3

a.i. Bertanggungjawab(1N). Pekerja Jepun(KA) memikul tugas dalam pekerjaan dengan sempurna( KK).
ii.Kerajinan(1N). Mereka juga mempunyai usaha yang gigih serta dedikasi dalam menjalankan pekerjaan (KK).

b.i. Sikap rajin pekerja Jepun dalam meningkatkan produktiviti.
ii.Rakyat Jepun bersepadu membangunkan negara kerana sayang akan tanah air mereka.
iii.Mereka sering mencipta inovasi-inovasi terbaru yang digunakan di seluruh megara.
iv. Rakyatnya terkenal dengan sikap disiplin yang tinggi dalam pekerjaan mereka.

c. Dasar yang mencontohi budaya dan etika kerja masyarakat di Jepun
danKorea Selatan yang rajin, berkualiti dan mengutamakan
pekerjaandilakukan.


由Giraffe于周四 七月 23, 2009 5:03 am进行了最后一次编辑,总共编辑了1次
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

CONTOH SOALAN STUKTUR Empty 回复: CONTOH SOALAN STUKTUR

帖子 由 Giraffe 于 周四 七月 23, 2009 5:02 am

CONTOH SOALAN STUKTUR 4


Mahkamah Perusahaan adalah tempat
untuk menyelesaikan pertikaian kerja
antara majikan dengan pekerja yang
dirujuk kepadanya.


a.Jelaskan satu nilai yang menjadi sebab wujudnya Mahkamah Perusahaan.
b.Berikan definisi bagi nilai di atas.
c.Nyatakan empat peringkat saluran pengyelesaian ketidakpuasan hati pekerja terhadap majikan.
d.Nyatakan dua kesan jika tiada pertikaian antara majikan dan pekerja dalam sesebuah syarikat.


Jawapan Soalan Struktur 3


a. Nilainya ialah melindungi
hakpekerja(1N). Mahkamah Perusahaan (KA) menghormati dan
mengiktirafsumbangan golongan pekerja(KK) dengan membantu menyelesaikan
pertikaianantara majikan dan pekerja( 1P).

b.Definisinya ialah menghormati,menghargai dan mengiktiraf
perkhidmatanjasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan
negara.

c. Peringkat saluran tersebut ialah pekerja membuat aduan
kepadakesatuan sekerja, wakil kesatuan sekerja akan membincang dengan
majikanberkenaan. Kes itu akan dibawa Kementerian Sumber Manusia jika
masihtidak berpuas hati. Ia akan diselesaikan di peringkat
MahkamahPerusahaan.

d. Dua kesan itu adalah keuntungan syarikat akan meningkat dan mereka akan setia dengan majikan.
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

CONTOH SOALAN STUKTUR Empty 回复: CONTOH SOALAN STUKTUR

帖子 由 Giraffe 于 周四 七月 23, 2009 5:02 am

CONTOH SOALAN STUKTUR 5

Kerajaan telah menwajibkan semua kakitangan awam menandatangani Akta Rahsia 1972.

a.Nyatakan dua nilai yang berkaitan dengan pernyataan di atas.
b.Senaraikan dua kebaikan menandatangani akta tersebut.
c.Berikan tiga ciri pemimpin yang boleh dicontohi.
d.Kemukaan dua lagi langkah untuk mengelak kebocoran maklumat kerajaan.


Jawapan Soalan Struktur 5

a.i. Amanah
ii.Cinta akan negara

b.i. Rahsia kerajaan akan dilindungi
ii.Dapat mengelakkan rasuah

c.i. Mengikut tingkah lakunya
ii.Tidak menerima rasuah
iii.Menggunakan ilmu untuk kebaikan negaraku

d.i. Mengangkat sumpah AKU JANJI
ii.Melalui teladan
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题