Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu

向下

Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:43 am

Peminjaman usur-unsur bahasa (terutamanya perkataan) bahasa asing merupakan kelaziman.

Terdapat unsur-unsur asing dalam bahasa Melayu.

a. Tiada perkataan dalam bahasa Melayu dan keperluan memebrikan nama am atau khsusu kepada benda, perkara (fenomena)

b. Perkataan bahaas melayu belum ada yang dapat menepati maksud semantik bahasa asing.

c. Kegemaran menggunakan bahasa asing.

d. Perkataan asing sesuai dan kelihatan lebih bergaya berbanding bahasa
Melayu sedia ada yang mungkin sudah lapuk, atau kerana sikap
mengaggungkan bahasa asing .Misalnya matematik menggantikan ilmu hisab.Peminjaman unsur asing oleh bahasa Melayu dapat dilihat dari segi peminjaman:

a. huruf atau sistem tulisan

b. bunyi-bunyi

c. imbuhan

d. kosa kata sepertiperkataan, istilah, dan peribahasa asing, dan

e. struktur ayat.
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

回复: Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:43 am

Jenis-jenis peminjamana. peminjaman tulen (matematik, bonus)

b. peminjaman kacukan (kasut but)

c. peminjaman pemerian (kapal selam, kapal terbang, peluru meriam)

d, peminjaman dialek Igmpar (dialek Pulau Pinang).

e. peminjaman kuno (purnama)

f. peminjaman berpindah (vokal/vowel)

Susur galur peminjaman kata-kata adalah seperti berikut:

Sanskrit - Arab - Indonesia - Inggeris
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

回复: Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:43 am

Bunyi-bunyi AsingDaripada bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu, memang terdapat pinjaman daripada bahasa-bahasa Arab, Inggeris dan sanskrit.

Daripada bahasa Sanskrit, kita dapati bunyi seperti /sy/ dan /sw/
seperti dala perkataan syurga, swadaya, swasta, swalayan dan swasenyawa.

Daripada bahasa Arab dan Parsi terpahat pula, terdapat bunyi-bunyi
seperti dalam jadual di bawah. Bunyi /sy/ yang dipinjam daripada bahasa
Sanskrit diperteguh dengan meminjamnya daripada bahasa Arab dan Parsi
pula.

Bunyi Contoh Perkataan
/sy/ syarikat, syamsiah, syarak, isyarat, isyak
/kh/ khabar, khadam, khas, bakhil, tarikh
/gh/ ghairah, ghalib, ghazal, maghrib
/f/ fakir, fitrah, tafsir, tafahus, mualaf
/dh/ darab, darurat, kadi, fardu, haid (bunyi ini dilambangkan dengna huruf d)
/z/ zalim, zaman, wazir
/th/ sabit, selasa, isnin, misal, hadis (disebut sebagai `s')
/q/ qari, qadim, furqan

aripada bahasa Inggeris (atau bahasa-bahasa Eropah lain) bahasa Melayu
telah meminjam bunyi-bunyi seperti berikut (lihat jadual):
Bunyi Contoh Perkataan
/f/ fasa, fokus, kafe, sofa lif, staf
/v/ vaksin, vakum, novel, televisyen
/sy/ syampu, syif, televisyen, kusyen
/z/ zip, zon, dozen, gazet
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

回复: Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:43 am

Imbuhan AsingBahasa
Melayu juga telah meminjam imbuhan asing daripada tiga sumber bahasa,
iaitu bahasa Sanskrit, Arab-Parsi, dan Inggeris-Eropah.

Imbuhan yang dipinjam terdiri daripada awalan dan akhiran. Lihat jadual di bawah.
Sumber Jenis Imbuhan Imbuhan Contoh Perkataan
Sanskrit awalan maha- maharaja, mahaguru, mahasiswa
pra- prakata, prasangka, prauniversiti
tata- tatacara, tatarakyat, tatasusila
swa- swasta, swadaya, swalayan
eka- ekabahasa, ekafungsi, ekanada
dwi- dwibahasa
panca- pancaindera, pancalogam,.
akhiran -man seniman, budiman
-wan karyawan, hartawan
-nita biduanita
-wati seniwati, angkasawati
Arab-Parsi Awalan bi- binomial, biadab, bimormal
Akhiran -i abadai, insani, akhiri
-wi duniawi
-iah ilmiah
-in hadirin
-ah ustazah
-at hadirat
Inggeris-Eropah Awalan anti- antibiotik, anti-Yahudi
pro- prokerajaan, pro-Amerika
poli- poliklinik
auto- autonomi, autograf
sub- subgolongan, subbidang
supra- supranasional, suprakelas
Akhiran -al klinikal, kritikal, praktikal
-isme idealisme, nasionalisme
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

回复: Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:44 am

Pengaruh Bahasa InggerisAspek Pinjaman

Kosa kata: lokap, komen, polis, saman, notis, doktor, warden, bas,
lori, kelas, sarjan, lesen, tenis, elaun, aiskrim, opera, motokar,
radio, reformasi, demokrasi, nepotisme, teknologi, sains, komputer.

Pinjaman Nahu

Kopula/kata pemeri: Ialah dan adalah (is)

Pinjaman Peribahasa: Beban kerja (work load), bulan madu (honey moon),
ulat buku (book worm), hitam putih (black and white), di mana ada
kemahuan di situ ada jalan (where there's a will there's a way).
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

回复: Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu

帖子 由 japanbean 于 周四 一月 14, 2010 10:51 am

我想找sumbangan daripada kosa kata asing bahasa melayu..
avatar
japanbean

帖子数 : 1
学分 1
注册日期 : 10-01-14

查阅用户资料

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题