Retorik。。。。。。。

向下

Retorik。。。。。。。

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:50 am

Seni
pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik,
bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih
berkesan.

Dalam penulisan pemujukan, penyampaian ideologi, atau berbentuk
propaganda, retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk
mempengaruhi, sikap, dan pendirian orang ramai.

Secara umumnya, kemahiran retorik melibatkan:

1. penguasaan tatabahsa

2. penggunaan pelbagai ragam bahasa

3. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik

4. penguasaan corak dan bentuk penulisan.Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang, maka wacana yang
terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana
berkenaan. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan
hasrat wacana. Retorik dikembangkan dengan empat cara, iaitu naratif
(penceritaan), deskriptif (pemerian), eksposisi (pendedahan), atau
penghujahan.

Di samping itu, penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi.
Induktif Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan.
Deduktif Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus.
Analogi Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan
persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario.
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

回复: Retorik。。。。。。。

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:50 am

Naratif-
Gaya naratif boleh ditemui pada laporan akhbar, laporan aktiviti, minit
mesyuarat atau ceramah syarahan yang menerangkan sesuatu.
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

回复: Retorik。。。。。。。

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:50 am

Deskriptif- Menerangkan atau memerikan sesuatu.

- Menggunakan pemerhatian dan pengamatannya untuk menerangkan sesuatu
hal. Di tahap yang lebih halus, penulis ada kalanya menggunakan
pancainderanya, di samping perasaan hati dan pandangannya.

- Penulis menggambarkan peristiwa, contoh kiasan dan sebagainya.

- Pengalaman seseorang, watak-watak dalam novel, drama dan sebagainya.

- Dengan cara deksriptif ini, penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif, deduktif atau analogi.
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

回复: Retorik。。。。。。。

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:50 am

Eksposisi- Mendedahkan sesuatu isu, perkara.

-Cara ini sesuai digunakan untuk menjelaskan konsep, pandangan,
cadangan, proses, atau sejarah sesuatu, dengan menggunakan mana-mana
teknik sama ada deduktif, induktif atau analogi.
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

回复: Retorik。。。。。。。

帖子 由 言言 于 周日 七月 26, 2009 10:51 am

Penghujahan- Cara penulis menunjukkan kebenaran pendapat sama ada menentang, menyookong atau menunjukjkan sikap berkecuali.

-Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit.

-Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja.
avatar
言言

帖子数 : 89
学分 168
来自 : malaysia
注册日期 : 09-07-25
年龄 : 22

查阅用户资料

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题