【PP】☆Pengajian Perniagaan☆SOALAN PERCUBAAN STPM NEGERI PERAK(2007)

向下

【PP】☆Pengajian Perniagaan☆SOALAN PERCUBAAN STPM NEGERI PERAK(2007) Empty 【PP】☆Pengajian Perniagaan☆SOALAN PERCUBAAN STPM NEGERI PERAK(2007)

帖子 由 Giraffe 于 周日 七月 26, 2009 11:07 am

1 a. Jelaskan tiga perbezaan antara petniagaan domestik dengan pemiagaan antarabangsa.

b. Huraikan kepentingan pembiaya dan peraodal dalam persekitaran tugas.
c. Jelaskan maksud misi dan nyatakan dua kepentingannya kepada organisasi.
d. Dalam pendekatan gelagat, Elton Mayo dan rakan-rakan teiah mengetengahkan
kajian Howthone. Jelaskan hasil kajian tersebut.

e. Jika seseorang itu mencapai usia bersara 56 tahun, telah berkhidmat selama 20
tahun dan gaji akhirnya RM1000.00. Kirakan:
i. Pencen
ii. Gratuiti

f. Senaraikan empat faktor psikologi yang mempengaruhi gelagat pengguna dalam melakukan pembelian.

g. Berdasarkan gambar rajah, terangkan proses pengeluaran sesuatu produk.

h. Nyatakan empat prinsip insurans.

i. Jelaskan maksud alat membuat keputusan deskriptif. Berikan empat contoh.


j. Senaraikan empat tanda-tanda ketegangan dari aspek gelagat yang akan
ditunjukkan oleh seorang pekerja yang menghadapi ketegangan di tempat
kerja.2(a) Latihan dan pembangunan merupakan satu aktiviti fungsian Jabatan Sumber
Manusia yang penting bagi meningkatkan produktiviti pekerja.
Huraikan tiga perbezaan antara latihan dan pembangunan
[6]
(cool.gif Huraikan aspek penyelenggaraan berikut.
i. Keselamatan
ii. Kesihatan
iii. Jaminan Kerja [9]
© Jelaskan empat aspek yang menjadi punca kemalangan di tempat kerja
[10]
3(a) Bincangkan peranan sektor awam dan badan berkanun dalam membangunkan
ekonomi sesebuah negara.
[9]
(cool.gif Huraikan faktor-faktor pengeluaran dalam pemiagaan.
[6]
© Huraikan lima persekitaran tugas yang mempengaruhi sesuatu perniagaan.
[10]4(a) Jelaskan kawalan dalaman dan luaran untuk pekerja dalam sesebuah organisasi.
[9]
(cool.gif Jelaskan proses dan kitaran pengawalan bagi sesebuah syarikat pengeluar
kereta. [6]
(c ) Huraikan tiga gaya kepimpinan yang boleh diamalkan oleh pengurus dalam
[10]
5(a) Jelaskan lima kaedah pengrekrutan luaran yang digunakan untuk mencari
calon yang layak bagi mengisi kekosongan kerja.
[10]
(cool.gif Jelaskan maksud ganjaran intrinsik dan ganjaran eskstrinsik dalam
memotivasikan pekerja.
[3]
(c ) Motivasi merupakan keinginan seseorang untuk berusaha. secara bersungguh-
sungguh untuk mencapai kehendaknya. Huraikan teori-teori motivasi berikut:
i. Teori Hierarki Maslow
ii. Teori Z (W. Ouchi)
[12]
6(a) Huraikan jenis-jenis pengedaran berikut:
i. pengedaran intensif
ii. pengedaran selektif
iii. pengedaran ekslusif [6]
(cool.gif Jelaskan lima elemen yang terdapat dalam sistem pengurusan logistik.
[10]
© Terangkan tiga jenis peruncitan berkedai dan peruncitan tanpa kedai.
[9]
7(a) Terangkan maksud 'kemahiran konsep' yang diperlukan oleh seorang
pengurus. Dengan contoh yang sesuai, jelaskan lima kepentingan
"kemahiran konsep" dalam organisasi tempat kerja.
[12]
(cool.gif Jelaskan maksud kemahiran berikut dan bine mengikut peringkat-peringkat pengurusan
i. Kemahiran manusia
ii. Kemahiran membuat keputusan
iii. Kemahiran masa [13]
8(a) i. Jelaskan maksud 'proses pembuatan keputusan yang rasional'
ii. Katakan anda sebagai pengurus sebuah syarikat pelancdngan yang ingin
membuat promosi mengenai syarikat anda di luar negara.Jelaskan
langkah-langkah dalam proses membuat keputusan yang akan anda lakukan.

(cool.gif i. Terangkan empat faktor untuk mencapai kejayaan seimbang
ii. Dengan contoh yang sesuai, jelaskan cara untuk meningkatkan keupayaan intelek seseorang.
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题