BAHAGIAN E.

向下

BAHAGIAN E. Empty BAHAGIAN E.

帖子 由 Giraffe 于 周六 七月 25, 2009 1:02 pm

BAHAGIAN E. (INTERPRETASI DATA)

Langkah-langkah:-


* Baca soalan dan kenal pasti kehendak atau keperluan soalan..
* Kenal pasti bentuk soalan yang diberikan:-

i. Jadual

ii. Graf atau Carta

iii. Carta Aliran.


* Lihat data yang diberikan untuk kenal pasti isi atau idea utama..

1. SOALAN BERBENTUK JADUAL..1. Baca soalan dan pastikan lapisan atau keperluan soalan.


2. Kenal pasti data yang diberikan:-

i. Bentuk Nilai Mutlak

ii. Bentuk Peratusan

iii. Gabungan bentuk nilai mutlak dan peratusan..


3. Kenal pasti perubahan atau perbandingan yang terdapat daripada
data;-

i. Jumlah keseluruhan (besar) yang diberikan..

ii. Jumlah yang menunjukkan peningkatan

iii. Jumlah yang menunjukkan kemerosotan.

iv. Jumlah yang menunjukkan berubah-ubah iaitu naik dan
turun.

v. Jumlah yang menunjukkan tidak berubah atau statik.

vi. Membandingkan data dalam satu tempoh yang sama antara yang terbesar dan terkecil..4. Membuat analisis atau pengiraan terhadap data yang diberi.

i. Mengira kenaikan data antara tahun awal dan akhir.

ii. Mengira penurunan data dari tahun awal dan akhir.

iii. Mengira jumlah perbezaan atau perbandingan..

iv. Mengira peratus perubahan..


5. Mengenal pasti data idea yang utama (Pilih 4 idea utama sahaja yang jelas).

6. Memberikan sebab atau alasan yang logik berdasarkan kepada perubahan data.

7. Menulis esei analisis yang lengkap dengan pengenalan, 4 isi berserta huraian bukti dan sebab serta rumusan..

8. Penyuntingan (perlu peka dengan tanda seperti anggaran, simbol “ * ”, RM juta dan lain-lain tanda pada jadual)..

9. Penutup..
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

BAHAGIAN E. Empty 回复: BAHAGIAN E.

帖子 由 Giraffe 于 周六 七月 25, 2009 1:03 pm

2. SOALAN BERBENTUK GRAF ATAU CARTA..1. Baca soalan dan pastikan lapisan atau keperluan soalan.


2. Kenal pasti data yang diberikan, lazimnya dalam bentuk peratusan..

i. Bentuk Peratusan

ii. Jumlah besar yang diberikan (untuk membuat pengiraan)

3. Kenal pasti perubahan atau perbandingan yang terdapat daripada graf atau carta;-

i. Jumlah keseluruhan (besar) yang diberikan..

ii. Jumlah peratus yang menunjukkan peningkatan

iii. Jumlah peratus yang menunjukkan kemerosotan.

iv. Jumlah peratus yang menunjukkan berubah-ubah iaitu naik dan turun.

v. Jumlah peratus yang menunjukkan tidak berubah atau statik.4. Membuat analisis atau pengiraan data yang diberi.

i. Mengira kenaikan data daripada peratusan atau jumlah besar.

ii. Mengira penurunan data.

iii. Mengira perubahan peratus turun atau naik jika data berubah ubah..

iv. Mengira data mutlak daripada peratus yang diberi..

5. Mengenal pasti data idea yang utama..

6. Memberikan sebab atau alasan yang logik berdasarkan kepada perubahan data.

7. Menulis esei analisis yang lengkap dengan pengenalan, 4 isi berserta huraian bukti dan sebab serta rumusan..

8. Penyuntingan..

9. Penutup..
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

BAHAGIAN E. Empty 回复: BAHAGIAN E.

帖子 由 Giraffe 于 周六 七月 25, 2009 1:03 pm

3. SOALAN CARTA ALIRAN.1. Baca soalan dan pastikan kehendak atau keperluan soalan.

2. Kenalpasti bentuk carta aliran yang diberikan:-

3. Kenal pasti arah perubahan anak panah yang terdapat daripada data;-

i. Pergerakan Utama Petak yang diberikan.

ii. Pergerakan Masuk ke dalam petak.

iii. Pergerakan Keluar daripada petak.

iv. Peka pada setiap perubahan dan aliran.4. Membuat analisis pergerakan idea utama yang dapat dikenal pasti dan huraiannya..

i. Menentukan data utama atau isi utama..

ii. Menentukan data sokongan atau huraian untuk isi utama yang diberi..[size="2"]5. Menulis esei yang lengkap dengan pengenalan, 4 isi utama berserta huraian serta rumusan..

8. Penyuntingan (tentukan kata kunci atau point penting tidak tertinggal)..

9. Penutup..
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题